ULLUQE
Tuba shkarkimi Tuba shkarkimi Ulluk gri Ulluk gri Ulluk i bardhe Ulluk i bardhe Ulluk i kuq Ulluk i kuq Ulluk imitim bakri Ulluk imitim bakri
Ulluk jeshil Ulluk jeshil Ulluk kaf Ulluk kaf Ulluqe Ulluqe Ballore me porosi (2) Ballore me porosi (2) Ballore me porosi Ballore me porosi
Ballore, kendore, lugje, kulme, kendore mbi tende Ballore, kendore, lugje, kulme, kendore mbi tende Ballore Ballore Brraga dalje per ballkon Brraga dalje per ballkon Brrage kafe Brrage kafe Brryla te ndryshem Brryla te ndryshem
Fasheta te ndryshme Fasheta te ndryshme Fasheta te rrumbullakta dhe katerore Fasheta te rrumbullakta dhe katerore Ganxha bakerri Ganxha bakerri Ganxha te ndryshme Ganxha te ndryshme Ganxha xingato Ganxha xingato
Gota shkarkimi Gota shkarkimi Kapuc taracash Kapuc taracash Kende ulluku Kende ulluku Lugje Lugje Tapa mbyllese Tapa mbyllese
Ballore (2) Ballore (2) Ballore imitm bakerri Ballore imitm bakerri Ballore kafe Ballore kafe
Copyright © 2013 ENRIK
Adresa: Magazina Nr.1 Mbikalimi i Kamzes (vile e verdhe 3 kateshe) TIRANE
Telefon: +355 67 20 44 140 / +355 67 20 44 142